http://www.holland-at-home.nl
 
 
Release list
 
Release 3.3
Release 3.2
Release 3.1
Release 3.01
Release 3.0
Release 2.0 t/m 2.9
Release 1.0
Release beschrijving
U vindt het actuele versienummer terug aan de rechterzijde onderaan de pagina
(HCS release x,xx")

Release 3.3
Nuttige informatie
In de loop der tijd hebben we een groot aantal artikelen gepubliceer op+ de site en in onz krantje. Deze informatie wordt vanaf nu hier op de site verzameld onder de menukeuze "Nuttige informatie"
Aanpassingen
 • Het nieuwe logo van de club vervangt de molen
 • Nuttige informatie toegevoegd
 • breedte van de pagina's aangepast
 • reklame toegevoegd
Release 3.2
De site gaat breed
de breedte van de site is aangepast aan een meer beeldschermvriendelijk formaat
Release 3.1
Links
De links worden nu dynamich aangemaakt
Release 3.01
Jaarverslagen
Naar aanleiding van de komende jaarvergadering is het laatset jaarverslag op de site geplaatst
Aanpassingen
 • Het menu is uitgebreidt om de jaarverslagen te tonen
 • De pagina voor de jaarverslagen is toegevoegd
Release 3.0
Een geheel nieuw uiterlijk voor de site.
Dit uitelijk is ontworpen door Paul Peelen
In de top van de pagina vindt u de nederlandse vlag, ons Nederland en het officiele logo van de club. Dit logo is voor het eerst in versie 2.0 als achtergrond op de site verschenen.
Aanpassingen:
In deze release worden de volgende wijzigingen opgenomen.
 • De gehele site uit versie 2.0 is overgezet naar de nieuwe layout van versie 3.0 .
 • Het menu is verplaatst naar de bovenkant van de pagina.
 • een "Back2Top" keuze is toegevoegd om snellen naar het begin van de pagina te navigeren.
 • de "gezocht pagina heeft nu een mogelijkheid om een artikel aan te melden.
  Als er nieuwe berichten geplaatst zijn, dan wordt dit aangemeldt op de voorpagina.
 • De nieuwsbrieven zijn vanaf nu op de site terug te vinden.
  Als er nieuwe brieven verzonden zijn, dan wordt dit aangemeldt op de voorpagina.
Release 2.0 t/m 2.9
Een totale verandering.
De site is over gegaan van een statische site, waarin alle veranderingen door de webmaster aangebracht moeten worden, naar een dynamische site. Deze overgang is niet in n keer gegaan.
Hierom moeten we eigenlijk spreken van release 2.0 t/m 2.9.
Het uiterlijk van de site is langzaam maar zeker verandert van de oranje balk met vlaggen naar de huidige vorm.
In de top vindt u Het oude logo zoals dit voorheen in oranje op het officele briefpapier van de club te vinden was. Tevens vindt u hier het huidige logo, de molen.Naar mij is verteld is dit de molen op Stockholm Sdra.
Dit logo vindt u terug in een grijstint op alle pagina's als achtergrond.
Het menu aan de linkerzijde geeft toegang tot alle pagina's.
Aanpassingen:
In de loop de tijd zijn de volgende aanpassingen gemaakt:
 • De site heeft een dynamisch nieuws en aktiviteiten weergave gekregen. D.w.z dat de berichten in een database worden opgeslagen en vervolgens, zodra u een pagina opvraagt, getoont. Hierdoor hoeft de pagina niet iedere keer geheel aangepast te worden. Om de invoer te vergemakkelijken is een administratie hiervoor gemaakt.
 • Men kan zich aanmelden als lid via de site. tevens kan men wijzigingen en opzeggingen doorgeven.
 • Men kan zich aanmelden voor een activiteit via de site.
 • Foto's van belangrijke evenementen staan nu op de site.
 • Een nieuwsbrief kan naar de leden van de Hollandse Club gestuurd worden.
 • De kinderen hebben hun eigenhoek gekregen.
Release 1.0
Het eerste begin
De site wordt opgericht door Frits Wiarda in overleg met het toenmalige bestuur
Aanpassingen:
De volgende onderdelen zijn te vinden op de site:
 • Het laatse nieuws inclusief de komende activiteiten.
 • De adressen en telefoonnummers van de club en het bestuur.
 • De officiele stukken zoals de statuten.
  Advertising


 
 
 
 
 
 
 
 
  HCS release 3.3